Logo.png

Na enkele maanden van voorbereidingen op het nieuwe carnavalsseizoen 2020-2021 en de hoop om toch enkele jaarlijkse activiteiten – of eventuele alternatieven – te organiseren, heeft onze vereniging medio oktober 2020 de hoop ingeruild voor realisme.

De leden van de Raad van Bestuur beslisten daarom op maandag 26 oktober jl. om het carnavalsseizoen 2020-2021 volledig te schrappen en geen carnavalsactiviteiten te organiseren tot 11 november 2021.

De huidige impact van het coronavirus en de maatregelen die onze maatschappij moet nemen om dit virus te bedwingen, staan haaks op de doelstellingen die wij als vereniging proberen te realiseren bij de organisatie van onze evenementen. Wij trachten om mensen samen te brengen, vreugde en plezier te brengen evenals de dagelijkse zorgen even te vergeten! Jammer genoeg zijn deze doelstellingen niet verenigbaar met een virus dat hard om zich heen slaat en dat ervoor kan zorgen dat bezoekers aan onze evenementen ziek zouden worden. Een idee of verantwoordelijkheid waar onze vereniging onmogelijk mee kan leven!

Zeker na de eerdere annulatie van ons 19de Carnavalsweekend in maart jl. is deze beslissing hard voor iedereen van onze vereniging en iedereen die Carnaval in Diepenbeek een warm hart toedraagt. Wij zijn er echter van overtuigd dat dit de enige juiste beslissing is.

Om in de komende donkere wintermaanden alsnog een gevoel van Diepenbeekse Carnavalssfeer te brengen, zullen we via onze sociale media-kanalen trachten een terugblik te brengen op organisaties uit het verleden.

Hou u in tussentijd gezond en zorg voor elkaar, dan zien we elkaar ongetwijfeld opnieuw op 11/11/2021!

Namens de Orde van de Teutonische Ridders vzw,

Gregory Machiels

David Wijnants

David Gielen

Bart Knuts

Voorzitter

Ondervoorzitter

Penningmeester

Secretaris