Logo.png

A. Periode voor 2001

In 1959 werden de Teutonische Ridders gesticht door wijlen dhr. Leon Bikkembergs. In het jaar 1991 werd het carnaval stilgelegd met als officiële reden het uitbreken van de golfoorlog in Koeweit. De onofficiële reden, aangehaald door Leon Bikkembergs, was echter dat het toenmalige gemeentebestuur niet achter carnaval stond en de Teutonische Ridders zelfs straatverbod oplegde. Hierna lag het carnaval 11 jaar stil.

 B. Periode vanaf 2001

In 2001 werd het carnaval in Diepenbeek nieuw leven ingeblazen door een groep enthousiaste vrienden. Gesteund door toenmalig schepen van feestelijkheden, dhr. Lucien Wolfs, en burgemeester, dhr. Etienne Steegmans, kregen zij alle kansen om carnaval in Diepenbeek opnieuw op de kaart van Limburgse carnavalsvierders te plaatsen. In de beginperiode was het vooral een zaak om de structuur van de vereniging [1] vast te leggen en zoveel mogelijk carnavalscultuur[2] op te snuiven. De man die dit alles in goede banen moest leiden was dhr. Marc Awouters, de eerste voorzitter van de vernieuwde groep. Eén van zijn eerste beleidsdaden was het zoeken van een 1ste Prins[3]. De keuze hierbij viel op dhr. Karel Ketelslegers, of te wel Karel I. Onder massale belangstelling werd hij verkozen en men bouwde gestaag verder aan de weg om Diepenbeek Carnaval echt terug “levendig te maken”. Men had nu een vereniging, voorzitter, Prins en steun van de gemeente, maar de echte test was natuurlijk de carnavalstoet. Hoe zouden de Diepenbekenaren reageren op de lange onderbreking die het carnaval had gekend? Zou er überhaupt nog interesse zijn van de Diepenbeekse bevolking voor carnaval? Getuigenissen uit die periode van dhr. Awouters en dhr. Ketelslegers bevestigen vooral dit onzeker gevoel.

Dit gevoel verdween volledig op zondag 02 maart 2002[4], de dag van de stoet. Vanop de Prinsenwagen kon de vereniging, inclusief de voorzitter en Prins, vaststellen dat de bevolking het carnaval wel degelijk gemist had en dat er een massaal aantal toeschouwers waren opgedaagd.

Het Carnaval in Diepenbeek was nu officieel opnieuw gestart en de trein was definitief vertrokken!

De jaren die volgden werd er vooral hard gewerkt en gesleuteld om de vereniging opnieuw definitief te verankeren in de Limburgse carnavalskalender en samen te werken met carnavalsverenigingen. Het Diepenbeeks carnavalsweekend zag er jaar na jaar mooier uit, er werd altijd wel iets nieuws aan toegevoegd, wat er voor zorgde dat de doelstellingen allemaal bereikt werden: Diepenbeek stond opnieuw op de kalender bij heel wat verenigingen!

Bovendien slaagde voorzitter Awouters erin om, samen met zijn Raad van Bestuur, ieder jaar een gemotiveerde Prins of Prinses klaar te stomen voor een prachtig carnavalsseizoen.

In 2007 besliste de vereniging om een dossier samen te stellen voor toetreding tot LIVEKE[5]. Dit dossier werd uiteindelijk positief geëvalueerd door de Algemene Vergadering van LIVEKE (mei 2008), waardoor onze vereniging sinds 2008 ook deel uitmaakt van deze overkoepelende carnavalsvereniging.

Nog in 2008 besliste voorzitter Awouters om zich, na een periode van 8 jaar voorzitterschap en een selectie van 7 voorgaande Prinsen en Prinsessen, kandidaat te stellen voor de hoogste carnavalseer in onze gemeente, Prins Carnaval. De Raad van Bestuur twijfelde niet en bood hem de kans zijn droom waar te maken. Door zijn aanstelling tot Prins van het jaar 2009, besliste de Raad van Bestuur dat een cumul van beide taken, voorzitter en Prins, niet haalbaar was. Hierdoor kreeg de vereniging op 1 januari 2009 een nieuwe voorzitter, toenmalig secretaris, dhr. Gregory Machiels.

Hij kon verder bouwen op een weg die door zijn voorganger was ingeslagen en kon rekenen op een haast ongewijzigde Raad van Bestuur, waar hij zelf sinds 2005 deel van uitmaakte.

De ambitie van de vereniging bleef echter hetzelfde: Carnaval in Diepenbeek uitbouwen waar mogelijk!

Zo is onze vereniging bijvoorbeeld sinds 2009 verbroederd met de Oostenrijkse carnavalsvereniging “Klushundzunft” uit Klaus. Zij organiseren tweejaarlijks hun carnavalsoptocht en dit gebeurt sinds 2009 in aanwezigheid van onze vereniging. In de jaren dat zij geen optocht hebben, komen zij naar Diepenbeek afgereisd.

Door onze aansluiting bij LIVEKE dient onze vereniging sinds 2008 een eigen carnavalschlager op te nemen in ons Diepenbeeks dialect. Deze nummers worden gepresenteerd tijdens het jaarlijkse Carnavalissima. Onze vereniging had de grote eer om Carnavalissima 2012 te winnen met de schlager “Veë zen ni Zikkezikkezik”.

Anno 2016 is Diepenbeek Carnaval uitgegroeid tot het grootste ééndagsevenement van de gemeente, maar het is ook uitgegroeid tot een carnavalsweek waarin aandacht wordt geschonken aan alle mogelijke leeftijden van jong tot oud! Onze vereniging houdt er aan dat carnaval een feest voor iedereen dient te zijn. Zo staan er tal van bezoeken aan scholen, rusthuizen, zorgcentra, enz. op het programma tijdens de Diepenbeekse carnavalsweek.


[1] Er werd gekozen om de vereniging in te schrijven als Vereniging zonder winstoogmerk (VZW)

[2] De vereniging sloot zich vanaf 2001 aan bij FEN Vlaanderen (Federatie Europese Narren)

[3] Bij de heropstart werd gekozen om de telling van Prinsen opnieuw bij nummer “1” te starten

[4] Er werd gekozen voor de derde zondag in de vasten om de carnavalstoet te laten doorgaan

[5] Limburgse Verenigingen Karnavals Evenementen