Logo.png

Op woensdag 05 juli jl. vond de jaarlijkse algemene vergadering van de vzw Orde van de Teutonische Ridders plaats. Naast de gebruikelijke punten stonden er tijdens deze vergadering ook enkele statutenwijzigingen en een bestuursverkiezing op de agenda.
Na afloop van de bestuursverkiezing werden volgende bestuurders benoemd voor een periode van 5 jaar: Gregory Machiels, David Wijnants, Bart Knuts en David Gielen. Tijdens de aansluitende installatievergadering van de Raad van Bestuur werden de functies als volgt verdeeld:
Voorzitter: Gregory Machiels
Ondervoorzitter: David Wijnants
Secretaris: Bart Knuts
Penningmeester: David Gielen

DSC 0589